Wyprzedzamy nowotwór!

Kampania społeczna Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową

Wyprzedzamy nowotwór 
czyli walczymy o poprawę wczesnej diagnostyki choroby nowotworowej u dzieci. Choroba może dotknąć dziecko
w każdym wieku.
Pamiętajmy jednak, że nowotwór wcześnie wykryty w większości przypadków jest wyleczalny. 
Jesteśmy w stanie wyleczyć ponad 80% dzieci, których dotyka choroba. Dlatego nie ma czasu do stracenia.
Gdy zauważymy niepokojące objawy,
musimy reagować natychmiast

Dlaczego połączyliśmy onkologię dziecięcą z rajdami? 
Załoga rajdowa musi być doskonale wyszkolona, aby podczas zawodów błyskawicznie podejmować właściwe decyzje. O sukcesie często decydują ułamki sekund. Podobnie jest w przypadku diagnozowania choroby nowotworowej u dzieci.
Czas reakcji jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o efektach leczenia!

Patron merytoryczny kampanii - prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Raciborska, Kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Choroby nowotworowe są rzadkimi schorzeniami u dzieci i młodzieży - w krajach rozwiniętych stanowią 0,5-1% wszystkich zachorowań w tej grupie wiekowej. Pomimo tego, schorzenia te są drugą, po wypadkach, urazach i zatruciach, przyczyną zgonów u dzieci powyżej 1. roku życia.

W Polsce rocznie rozpoznaje się ok. 1100 – 1200 nowych przypadków. Najczęściej występują nowotwory układu krwiotwórczego (białaczki, chłoniaki), kolejno nowotwory ośrodkowego układu nerwowego. Najczęstszym guzem litym u dzieci zlokalizowanym poza ośrodkowym układem nerwowym jest nerwiak zarodkowy współczulny (neuroblastoma). Nowotwory narządu ruchu, do których zaliczany mięsaki tkanek miękkich i pierwotne nowotwory kości, stanowią ok.16% wszystkich nowych zachorowań u dzieci rocznie.

Rokowanie w chorobie nowotworowej w tej grupie wiekowej jest zazwyczaj zdecydowanie lepsze niż w populacji dorosłej. Zależy ono m.in. od rodzaju nowotworu, stopnia zaawansowania, a także indywidualnej wrażliwości na stosowane metody terapeutyczne. Obecnie w niektórych nowotworach możliwe jest nawet ponad 96% wyleczeń. Niestety im choroba bardziej zaawansowana i im później rozpoczniemy leczenie, tym szanse na całkowite wyleczenie są mniejsze - dla porównania mogą spaść nawet do 10-15%. Dlatego też tak ważne jest szybkie postawienie rozpoznania i włączenie adekwatnej terapii.

Nierzadko podłożem sukcesu w leczeniu chorób nowotworowych jest wnikliwość, skrupulatność i wiedza lekarza pierwszego kontaktu, dzięki któremu dziecko zostanie szybko skierowane na właściwy tor diagnostyczno – terapeutyczny. Z tego względu celem naszego działania jest przybliżenie zagadnień onkologii dziecięcej oraz uwrażliwienie lekarzy na możliwość występowania chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży, pamiętając, iż wczesne rozpoznanie jest jednym z podstawowych czynników warunkujących powodzenie leczenia, wpływającym nie tylko na rokowanie, ale też na jakość życia pacjenta po zakończonej terapii.


Patronat honorowy

Strona internetowa kampanii powstała dzięki wsparciu