Wyprzedzamy nowotwór!

Kampania społeczna Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową

Nowotwory u dzieci i młodzieży nie występują często. Stanowią one ok. 1% nowotworów całej populacji. Alarmujące jest jednak to, że są drugą, po wypadkach i urazach, przyczyną zgonów małych pacjentów. Podstawowy problem w leczeniu nowotworów 
u dzieci to zbyt późna diagnoza.

Wczesne objawy choroby nowotworowej u dziecka mogą być przeoczone lub zbagatelizowane. Często objawy nowotworu są niespecyficzne i zbliżone do objawów występujących w schorzeniach wieku dziecięcego, np. różnego rodzaju infekcjach. Lekarz musi nie tylko szukać, ale i potrafić rozpoznawać objawy, które mogą sugerować chorobę nowotworową i wymagają pilnego jej potwierdzenia lub wykluczenia.  
Dlatego też bardzo ważne jest pogłębianie wiedzy lekarzy, zwłaszcza lekarzy podstawowej opieki medycznej, pediatrów i stomatologów

Na Medycznej Platformie Edukacyjnej umieszczone są dwa kursy doskonalenia zawodowego dla lekarzy:

  • „Nowotwory u dzieci. Epidemiologia, etiologia, wczesne objawy”,
  • „Lekarz POZ w opiece nad dzieckiem z chorobą nowotworową”.

Autorem szkoleń jest prof. dr hab. n. med. Jerzy R. Kowalczyk z Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Kursy są całkowicie bezpłatne i umożliwiają uzyskanie punktów edukacyjnych.