Wyprzedzamy nowotwór!

Kampania społeczna Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową
KRS 0000079660

ul. Przybyszewskiego 47 
01-849 Warszawa 

Tel.: (48 22) 834 06 74
Tel.kom.: 501 091 770

E-mail: fundacja@fundacja.net

Osoba odpowiedzialna za kampanię "Wyprzedzamy nowotwór": 
Emilia Kotarska, tel.kom. 504 524 880