Wyprzedzamy nowotwór!

Kampania społeczna Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową

BARDZO WAŻNE!
Jeśli u Twojego dziecka wystąpią niepokojące objawy, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.