Wyprzedzamy nowotwór!

Kampania społeczna Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową